Valga Põhikooli KiVa-tiimi juht: kui eesmärk on paigas, siis motivatsioon tuleb iseenesest

Valga põhikool on KiVa-koolide esimese lennu liige, rakendades programmi juba 2013. aastast. Tänavu jõudsid nad aasta kiusuennetaja kooli konkursil 2. kohale, jäädes väga-väga napilt alla esimese koha võitnud Rocca al Mare koolile. Mis on andnud jõudu ja motivatsiooni jätkata? Kas kõik hetked on olnud helged? Millest on abi olnud, millised huvitavaid mõtteid kiusuennetuseks juurde tekkinud? Kooli mentor Jane Alas intervjueeris, Valga põhikooli KiVa-tiimi juht Kristi Lee vastas. Piltide autor on Anastassia Kikkas.

[На русском ниже.]

Valga Põhikooli KiVa-tiimi juht Kristi Lee
Valga Põhikooli KiVa-tiimi juht Kristi Lee

Jane: Olete üks KiVa esimese lennu koolidest, kes on programmi rakendanud 2013. a sügisest. Kuidas võtad kokku tänaseks käidud teekonna?

Kristi: Jah, me oleme esimene lend. Mäletan, kuidas vestlesin toonase direktori Tarmo Postiga (praegu direktor Elva Gümnaasiumis, mis on ka KiVa-kool – toim.), kes ütles, et kui saame grupi kokku, siis liitume. Saimegi grupi kokku ja baaskoolitusel osales ka Tarmo ise.

Baaskoolitusel paelus mind kohe juhtumite lahendamise metoodika: need 3 küsimust ja ei mingit detektiivi mängimist, kes ikka alustas jne. Fookus oli hoopis lahenduse leidmisel ja see mind paeluski. Olin ära võlutud ja kui nägin hiljem klassijuhatajana, et see reaalselt töötabki ja lastele KiVa-tunnid meeldivad, siis saigi minust nn KiVa fänn.

Alustasin KiVa-tiimi liikmena 2013. aastal, kuid 2018. aastal lapsehoolduspuhkuselt naastes sai minust KiVa-tiimi juht. Need seitse KiVa-aastat on möödunud tõusude ja mõõnadega. Selle aja jooksul on vahetunud nii tiimijuhid kui ka -liikmed. Mäletan, kuidas alguses oli ka mõningane vastuseis õpetajate poolt: miks peame KiVa-tunde andma, me ju nagunii käsitleme neid teemasid.

Enne kui ma 2018. a tiimi juhiks sain, kuulsin ka selliseid mõtteid, kas üldse KiVaga jätkata, motivatsioon oli raugenud. Raskusi valmistas see, et õpetajad pidid ise leidma, millise ainetunni ajal nad KiVa-tunde läbi viivad, sest keegi ei tahtnud väärtuslikku tunniaega kaotada ega topelttööd teha. Nüüdseks oleme olukorra lahendanud nii, et algklasside tunniplaanis on vaba tunni ressursi arvelt juures üks lõimitud eesti keel, kus saabki teha vaheldumisi KiVa, lugemis- ja liiklustunde. 5.-9. klasside õpetajad annavad KiVa-tunde klassijuhatajatundide ajal. Teekond on olnud käänuline, kuid usun, et nüüdseks oleme oma kitsaskohad lahendanud ja oleme motiveeritud edasi liikuma, sest näeme oma töö vilja, mis kinnitab, et oleme õigel teel.

J: Sel aastal saavutasite aasta kiusuennetaja valimisel II koha. Kuidas sinna jõudsite?

K: Keegi on kunagi öelnud, et kui eesmärk on paigas, siis motivatsioon tuleb iseenesest. Eelmise õppeaasta alguses unistasime suurelt ja seadsime tiimiga julged eesmärgid: KiVa kvaliteedimärgiste kõrgtase, kiusamise ennetamine ja vähendamine, kõikide klassijuhatajate veebikoolituse läbimine, õpilasküsitlusest keeldumise põhjuste väljaselgitamine ja keeldujate osakaalu vähendamine ning aasta kiusuennetaja kooli tiitlile kandideerimine.

Eks see meid tagant tõukaski, kindel siht oli kogu aeg silme ees. Peale selle haarasime jooksvalt kinni igast uuest võimalusest ja ideest, mis aasta jooksul tekkisid kiusamise ennetamiseks. Näiteks osalesime kooli jõululaadal, kus kogusime enda meisterdatud KiVa-järjehoidjatega raha, et aidata rahastada meie kooli 7.-9. klasside liitumist KiVa programmiga uuel õppeaastal. Eelmisel aastal hakkasime esmakordselt tegema koostööd TOREga. Koos korraldasime mitu üritust, et ennetada kiusamist ja parandada õpilaste omavahelist suhtlemist.

J: Eelmisel õppeaastal katsetasite III kooliastme ennetusmaterjale oma koolis. Millised on olnud teie kogemused?

K: Kõige rohkem tunde jõudis anda 7. klassile õpetaja Tiivi Rüütel ja tema ütles, et harjutuste sooritamisel oldi algul ettevaatlikud, kardeti klassikaaslaste arvamust, aga iga tunniga muutus olukord julgemaks. Nüüdseks ei ole enam küsimust, mida klassikaaslased arvavad, kõik teevad harjutusi kaasa. Jooneharjutustes avaldatakse julgelt arvamust, mõeldakse kaasa. Rõõmu valmistavad häälestusharjutused teemade algusest. Tunnid mööduvad kiirelt ja märkamatult ning kõigil on koos tore olla.

[Intervjuu jätkub pärast pilti!]

Valga Põhikooli KiVa-tiim 2020. aastal

Valga Põhikooli KiVa-tiim 2020. aastal

J: Mis on need võtmetegurid, mis tagavad KiVa hea toimimise Valga Põhikoolis?

K: Tihe suhtlemine, koostöö, ühised arusaamad, töökad õpetajad, usaldavad ja koostöised lapsevanemad ning õpilased, no ja muidugi innustunud, suure südamega KiVa-tiim. Eelmisel aastal koostasime KiVa-tiimiga väga põhjaliku kiusamise vähendamise tegevuskava, kus kirjutasime lahti, kuidas meie koolis KiVa programmi rakendatakse, mis on meie eesmärgid selleks õppeaastaks, kuidas juhtumeid lahendatakse, kuidas toimub teavitustöö, lapsevanematega suhtlemine ja nende kaasamine. Mõtlesime läbi ning panime kirja KiVa juhtumite lahendamise astmelise mõjutusmeetmete kava. Tegevuskavas kirjutasime võimalikult palju lahti, mida, millal ja kuidas teeme, mis on tegevuste eesmärk ja oodatav tulemus. Lõpuks olime ise ka üllatunud, kui avastasime, et tegevuskava tuli seitsme leheküljeline. Tutvustasime ja jagasime seda tegevuskava kõikide õpetajatega, ka nendega, kes KiVa-tunde ise ei annagi, et nad oleks kursis.

J: Kas ja kuidas teete koostööd lapsevanematega?

K: Septembri alguses tutvustan järjepidevalt kooli lastevanemate koosolekutel KiVa programmi, selle metoodikat ja mõju. Klassikoosolekutel räägivad klassijuhatajad KiVa-tundidest. 1. klasside lapsevanematele jagatakse KiVa miniõpikud, KiVa-tiimi juhi koostatud voldikuid kiusamise märkamise ja ohvri aitamise kohta ning küsitakse luba õpilasküsitlusel osalemiseks. Sügisel saadan kogu kooliperele (sh õpilased ja lapsevanemad) stuudiumi kaudu õpilasküsitluse tulemuste kokkuvõtte ja omapoolse analüüsi. Arenguvestlustel lapse ja lapsevanemaga puudutavad klassijuhatajad samuti kiusamise teemat. KiVa-tiimi juhina annan ja küsin jooksvalt vanematelt tagasisidet ning juuni alguses helistan veelkord kiusamisjuhtumitega seotud laste vanematele, et tänada koostöö eest ja teha kokkuvõtteid.

J: Too üks näide mõnest toredast algatusest teie koolis, mis on inspiratsiooni saanud KiVast.

K: Kohe alguses, kui direktor pakkus mulle KiVa-tiimi juhi kohta, mõtlesin, et võiks teha mõne toreda ja lõbusa ürituse, kus õpilased saavad olla ja teha midagi koos ning mis ühtlasi aitaks kiusamist ennetada, liita õpilasi ja leida uusi sõpru. Kuna minu klassi õpilastele on klassiõhtutel meeldinud tantsida Just Dance videote järgi ja ka mulle endale meeldib väga tantsida, siis pakkusingi välja, et äkki prooviks teha sama asja aulas, aga kogu koolile. Ma unistasin sellest, et õpilased 1. kuni 9. klassideni on koos ja tunnevad tantsimisest ja üksteisest rõõmu. Minu unistus läkski täide.

Esimene KiVa tantsuvahetundide nädal toimuski 2019. a sõbranädalal veebruaris ja sai nimeks „Tants liidab – Just Dance!“. Nüüdseks on sellest juba saanud traditsioon, et 4 korda õppeaastas toimub KiVa vahetundide nädal, kus üle 100 õpilase esmaspäevast reedeni, esimese kolme vahetunni ajal koos Just Dance videote järgi tantsivad. Tantsuvideosid aitavad valida vabatahtlikud õpilased. Muide, peale õpilaste ja KiVa-tiimi liikmete käivad õpilastega koos tantsimas ka mõned õpetajad ja tugispetsialistid ning selle aasta septembris õppisime ühe toreka eestvedamisel selgeks TORE-tantsu.

J: Kas näete ka igapäevases koolielus KiVa tulemusena koolikultuuri paranemist?

K: Õpilased on ise andnud tagasisidet, et KiVa-tunnid on muutnud neid sõbralikumaks ja julgemaks. Tantsuvahetunde oodatakse pikisilmi. Õpetajad on andnud tagasisidet, et tantsuvahetundide päevadel on õpilased tundides rahulikumad ja töötavad aktiivsemalt tunnis kaasa. Õpilased märkavad kiusamist ja sekkuvad ise ning teavitavad juhtunust õpetajaid või KiVa-tiimi. Järjest rohkem on hakanud ka lapsevanemad märkama olukordi, mis võivad minna üle kiusamiseks ja pöörduvad otse KiVa-tiimi poole, et teavitada või vahel ka nõu anda.

J: Milline on Sinu lemmik KiVa-harjutus ja miks?

K: Mulle ja ka lastele meeldivad väga jooneharjutused, sest kõik on korraga aktiivsed ja saavad selle harjutuse abil oma seisukohta avaldada. Kahjuks on nii, et 45 minutit on ikkagi liiga lühike aeg selleks, et kõik 25 õpilast saaksid sõnaliselt oma arvamust avaldada, kuid jooneharjutuse kaudu on kõigil see võimalus ja peale selle annab harjutus õpetajale edasi palju väärtuslikku infot.

J: Kas meenub mõni tore seik seoses KiVaga?

K: Kõige rohkem on hinge läinud ikka need korrad, kui tänaval või poes tuleb mõni lapsevanem minu juurde ja tänab abi eest, et tema last enam ei kiusata. Ükskord tuli lapsevanem isegi kirikusse, et minuga vestelda ja tänada. See olukord pani mõtlema, et mul on ikka nii tänuväärne töö. See tänutunne pidi ikka väga suur olema, et inimene tuli lausa kirikusse mind tänama.

J: Oled eelmisel õppeaastal valitud aasta kolleegiks, Sul on tiimijuhi roll, õpilasnõustaja roll, teine töö hingehoidjana Valga Haiglas. Mis täidab Sinu enda tassi selle kõige juures?

K: See on väga hea ja oluline küsimus, sest mina ise olengi töövahend, mille eest on vaja teadlikult hoolt kanda. Kui ma enda eest hoolt ei kanna, siis ei jaksa ma ka teisi aidata. Kahjuks olen seda juba kogenud, kuidas ületööga ennast hooletusse jättes hakkab tervis halvenema ja haigused kipuvad ligi. Eks ma olen sellest õppinud.

Kõige rohkem läheb hinge ja täidab tassi abi saanud inimeste säravad silmad ja nende siiras tänulikkus. Kui lapsevanem tuleb ja tänab, et tema lapsel on nüüd kõik hästi, keegi ei kiusa enam, või kui haiglas üks eakas härra sind pisarsilmil südamest kallistab, siis on korraks tunne, nagu oleks tiivad kasvanud. Kellegi elu on läinud paremaks, kellelgi on jälle naeratus näol ja lootus tagasi – see tiivustabki ja täidab minu tassi.

Igapäevaselt püüan ikka õhtuti jalutamas või jooksmas käia. Reedeti käin koolis ujumas ja saunas ning pühapäeva hommikul kirikus ja õhtul zumba-treeningus. Kui on väga raske olukord ja olen mõtetega kinni jäänud, siis istun võimalusel klaveri taha ja laulan ülistuslaule või improviseerin. See on piltlikult öeldes nagu kiirlaadija, valan oma südame Taevaisa ees tühjaks ja kogen, kuidas hing saab taas täidetud rahu, rõõmu ja lootusega. See on lihtsalt imeline!

J: Kas on mõni küsimus, mida ma pole osanud küsida, kuid mille sooviksid ise veel välja tuua?

K: Lõpetuseks soovin tänada meie kooli direktorit Hannely Luik-Stogovi, kes uskus KiVa programmi ja ei soovinud selle hääbumist. Koos mõtlesime välja, kuidas motiveerida ja aidata õpetajaid, et KiVa meie koolis jätkuks.

Samuti olen tänulik, et meie koolis on väga töökad õpetajad, mõistlikud õpilased ja usaldavad lapsevanemad, kellega on hea koostööd teha.

Ja minu kõige suurem tänu kuulub muidugi minu särasilmsele ja innukale KiVa-tiimile. Ma usun, et mul on iga juhi unistuste meeskond. Nende entusiasm, hoolivus, suur süda, vabatahtlikkus ja lennukad ideed kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks on imetlusväärsed. Aitäh, Tiivi Rüütel, Virve Sinisalu, Maarika Tikk, Anneli Malleus ja Birgit Punt, et märkate ja hoolite südamega!


Руководитель команды KiVa основной школы Валга: если цель поставлена, мотивация придет сама

Основная школа Валга – участник первого потока школ KiVa, реализующих программу с 2013 года. В этом году они заняли 2-е место в конкурсе «Школа года», что очень недалеко от школы Rocca al Mare, занявшей первое место. Что дало вам силы и мотивацию продолжать? Все ли моменты были яркими? Какие инструменты были полезны, какие есть интересные идеи по предотвращению травли? Как продвигается вовлечение третьей школьной ступени? Ментор школы Яне Алас взяла интервью у руководителя команды KiVa Кристи Лее. Фотографии Анастасии Киккас.

Яне: Вы одна из первых школ, внедрившая программу KiVa с осени 2013 года. Как бы вы описали путь, которое вы прошли?

Кристи: Да, мы были одни из первых. Я помню, как разговаривала с тогдашним директором Тармо Пост (сейчас он директор гимназии Эльва, которая также является школой KiVa – прим. ред.), который сказал, что если мы соберем группу, то мы присоединимся.

Мы собрали группу, и сам Тармо участвовал в базовом тренинге. На базовом тренинге меня сразу увлекла методика решения кейсов KiVa: это 3 вопроса, а не игра в детектива, где надо выяснить кто начал и так далее. Фокус был на поиске решения, и это меня увлекло. Я была очарована, и когда позже я, будучи классным руководителем, увидела, что это действительно работает и детям нравятся занятия KiVa, я стала настоящим фанатом KiVa.

Я начинала как член команды KiVa в 2013 году, но когда вернулась из отпуска по уходу за ребенком в 2018 году, я стала лидером команды KiVa. Эти семь лет прошли со взлетами и падениями. За это время сменились и руководители, и члены команды. Я помню, как вначале было неприятие со стороны учителей: зачем нам проводить уроки KiVa, ведь мы все равно занимаемся этими темами.

До того, как я стала лидером команды в 2018 году, я тоже слышала мысли о том, стоит ли продолжать KiVa, мотивация угасала. Сложность заключалась в том, что учителя должны были сами выяснить, в какое время они будут давать уроки KiVa, потому что никто не хотел терять ценные часы или выполнять двойную работу. К настоящему времени мы разрешили ситуацию таким образом, что план уроков начальной школы включает один интегрированный эстонский язык, где вы можете попеременно проводить лекционные, а также подвижные уроки KiVa. В 5-9 классах проводятся уроки KiVa на классных часах. Путь был трудным, но я считаю, что теперь мы устранили наши проблемные места и у нас есть мотивация двигаться вперед, потому что мы видим плоды своего труда, что подтверждает, что мы на правильном пути.

Я: В этом году вы заняли второе место на выборах Школы года. Как у вас это получилось?

К: Когда-то кто-то говорил, что если цель поставлена, то мотивация приходит сама по себе. В начале прошлого учебного года мы мечтали грандиозно и ставили перед командой смелые цели: высокий уровень качества KiVa, предотвращение и сокращение травли, онлайн-обучение всех классных руководителей, выяснение причин отказа в опросе учеников и сокращение доли отказавшихся, а также подача заявки на титул Школы года.

Это подталкивало нас, перед глазами всегда была определенная цель. Кроме того, мы постоянно использовали каждую новую возможность и идею, возникшую в течение года, чтобы предотвратить травлю. Например, мы участвовали в школьной рождественской ярмарке, где собрали деньги с помощью сделанных нами закладок KiVa, чтобы помочь финансировать учеников 7-9  классов нашей школы, присоединяющихся к программе KiVa в новом учебном году. В прошлом году мы впервые начали сотрудничать с TORE. Вместе мы организовали несколько мероприятий, чтобы предотвратить травлю и улучшить взаимодействие учеников.

Я: В прошлом учебном году вы тестировали материалы по профилактике для 3 ступени в своей школе. Какой у вас получился опыт?

К: Учительница 7-ых классов Тийви Рюйтель смогла провести больше всего уроков, и она сказала, что они были осторожны в начале упражнений, они боялись мнения своих одноклассников, но с каждым уроком ситуация становилась все лучше. Сейчас никто не зациклен на том, что думают одноклассники, все делают упражнения. В упражнении “линия” смело высказываются мнения, обсуждаются темы. С удовольствием делают Упражнения-голосования в самом начале темы. Занятия проходят быстро и незаметно, и всем здорово быть вместе.

Я: Каковы ключевые факторы, обеспечивающие хорошее функционирование KiVa в основной школе Валга?

К: Тесное общение, сотрудничество, общее видение, трудолюбивые учителя, доверяющие и отзывчивые родители и ученики, ну и, конечно же, энергичная и добросердечная команда KiVa. В прошлом году мы с командой KiVa составили очень подробный план действий по снижению травли, описав, как программа KiVa будет реализована в нашей школе, каковы наши цели на учебный год, как будут решаться случаи травли, как будет происходить информирование, общение с родителями и их вовлечение. Мы рассмотрели и записали пошаговый план действий при разрешении случаев травли. В плане действий мы записали как можно больше – что, когда и как мы будем делать, какова цель действий и ожидаемый результат. Наконец, мы сами были удивлены, обнаружив, что план действий состоит из семи страниц. Мы представили и поделились этим планом действий со всеми учителями, включая тех, кто не ведет уроки KiVa, чтобы они могли быть в курсе.

Я: Вы работаете с родителями и если да, то как?

К: В начале сентября я буду регулярно знакомить с программой KiVa, ее методологией и влиянием на родительских собраниях в школе. На классных часах классные руководители рассказывают о занятиях KiVa. Родители 1-ых классов получают мини-учебники KiVa, листовки, подготовленные руководителем команды KiVa, о том, как замечать травлю и помогать жертве, и будут запрошены разрешения на участие в опросе учеников. Осенью я пришлю через Студиум краткое изложение результатов опроса учеников и свой собственный анализ всей школьной семье (включая учеников и родителей). В развивающих беседах с ребенком и родителями учителя также затрагивают тему травли. Как лидер команды KiVa, я на постоянной основе даю и прошу обратную связь от родителей, а в начале июня я снова звоню родителям детей, вовлеченных в случаи травли, чтобы поблагодарить их за сотрудничество и подвести итоги.

Я: Приведите пример хорошей инициативы в вашей школе, вдохновленной KiVa.

К: С самого начала, когда директор предложил мне стать лидером в команде KiVa, я подумала, что могу провести несколько приятных и веселых мероприятий, на которых ученики могут сделать что-то вместе, а также помочь предотвратить травлю, объединить учеников и завести новых друзей. Поскольку ученикам моего класса нравилось танцевать под видео Just Dance по вечерам в классе, а мне также нравится танцевать, я предложила попробовать сделать то же самое в зале, но для всей школы. Мне приснилось, что ученики с 1 по 9 классы вместе и радуются танцам и общению друг с другом. Мой сон стал явью.

Первая неделя танцевальных перемен KiVa прошла в рамках Недели друзей в феврале 2019 года и получила название «Танец обьединяет – Just Dance!». Теперь уже стало традицией, что 4 раза в году проходит неделя танцевальных перемен, когда более 100 учеников танцуют вместе под видео Just Dance в течение первых трех перемен с понедельника по пятницу. Ученики-волонтеры помогают выбрать танцевальные видеоролики. Кстати, помимо учеников и участников команды KiVa, с учениками танцуют некоторые преподаватели и опорные специалисты, а в сентябре этого года мы выучили замечательный танец TORE.

Я: Вы видите улучшение школьной культуры благодаря KiVa в повседневной школьной жизни?

К: Сами ученики отметили, что занятия KiVa сделали их дружелюбнее и смелее. Приветствуются танцевальные паузы. Учителя отметили, что в дни танцевальных перемен ученики спокойнее в классе и активнее работают в классе. Ученики замечают травлю, вмешиваются сами и сообщают о случившемся учителям или команде KiVa. Все чаще родители начинают замечать ситуации, которые могут перерасти в травлю, и обращаться непосредственно к команде KiVa за информацией, а иногда и за советом.

Я: Какое ваше любимое упражнение KiVa и почему?

К: Мне и детям очень нравится упражнение “Линия”, потому что все активны одновременно и могут выразить свое мнение с помощью этого упражнения. К сожалению, 45 минут – это слишком мало для всех 25 учеников, чтобы выразить свое мнение устно, но благодаря этому упражнению у каждого есть такая возможность, и, кроме того, это упражнение дает учителю много ценной информации.

В: Вы расскажете еще что-нибудь хорошее о KiVa?

К: Иногда родитель подходит ко мне на улице или в магазине и благодарит за помощь, что их ребенок больше не подвергается травле. Однажды родители даже пришли в церковь, чтобы поблагодарить меня. Эта ситуация заставила меня подумать, что у меня благодарная работа. Это было так здорово, что этот человек пришел в церковь поблагодарить меня.

Я: Вы были избраны коллегой года в предыдущем учебном году, у вас есть роль руководителя группы, роль советника для учеников, еще одна работа пастора в больнице Валга. Что помогает вам наполнять свою чашу энергии?

К: Это очень хороший и важный вопрос, потому что я понимаю, что о себе нужно сознательно заботиться. Если я не позабочусь о себе, то я не смогу помочь другим. К сожалению, я уже испытывала, как из-за пренебрежения собой из-за сверхурочной работы здоровье начинает ухудшаться, а болезни приближаться. Я извлекла из этого урок.

Сверкающие глаза и искренняя благодарность людей, получивших помощь, наполняют энергией. Если родитель приходит и благодарит за то, что у ребенка все хорошо, никто его больше не травит, или если пожилой джентльмен в больнице обнимает вас с теплотой, то кажется, что крылья на какое-то время вырастают. У кого-то жизнь наладилась, у кого-то снова улыбка и надежда вернулась – это наполняет мою чашу.

Каждый день я стараюсь гулять или бегать по вечерам. По пятницам я хожу в школу чтобы поплавать и побыть в сауне, а в воскресенье утром в церкви и вечером на тренировку по зумбе. Если очень трудная ситуация и я застреваю в своих мыслях, я сажусь за пианино, если это возможно, и пою или импровизирую. Образно говоря, это как быстрая зарядка, открывающая мое сердце перед Богом и чувствую, как душа снова может наполниться миром, радостью и надеждой. Это просто замечательно!

Я: Есть ли что-то, что я не спросила, но нужно еще сказать?

К: В заключение хочу поблагодарить директора нашей школы Ханнели Луйк-Стогов, которая верила в программу KiVa и не хотела, чтобы она закончилась. Вместе мы придумали, как мотивировать и помочь учителям сохранить KiVa в нашей школе.

Я также благодарна за то, что в нашей школе работают очень трудолюбивые учителя, замечательные ученики и доверяющие родители, с которыми приятно работать.

И, конечно же, самое большие слова благодарности моей проницательной и увлеченной команде KiVa. Я считаю, что у меня команда мечты. Их энтузиазм, забота, теплые сердца, готовность помочь и блестящие идеи по предотвращению и сокращению травли достойны восхищения. Спасибо, Тийви Рюйтель, Вирве Синисалу, Маарика Тикк, Аннели Маллеус и Биргит Пунт, за внимание и заботу от всего сердца!