Tallinna Toomkooli kogemus: koostöine koolituspäev koos kolleegidega!

Sedapuhku inspiratsiooniks talvekooli eel ja üleüldse südame soojenduseks jõulukuul intervjueerisime Tallinna Toomkooli KiVa-tiimi, kuhu kuuluvad mh koolijuht Egle Viilma ning Kaisa Marran, Anna-Kaisa Vita ja Tiina Lättemäe. Intervjuud aitas läbi viia kooli mentor Klelia Peterson.

Muuseas, intervjuu lõpus on ka… näitemäng!

[На русском ниже.]

Kaisa Marran
Tartu Toomkooli õpetajad osalemas KiVa-koolide virtuaalses suvekoolis, esiplaanil Kaisa Marran.

Klelia: Augustis 2020 toimus Kiusamisvaba Kooli esimene virtuaalne suvekool. Toomkooli tubli tiim otsustas samal ajal korraldada oma õpetajatele 2- päevase sisekoolituse (parempoolsel pildil rõõmustab Kaisa, ekraanil suvekool). Rääkige, kuidas tuli mõte ühendada need kaks üritust ja kuidas see siis kõik välja kukkus?

Tiina Lättemäe: Kahepäevase sisekoolituse idee sai tõuke praktilisest vajadusest ja soovist jagada oma kolleegidega kõike seda head ja väärtuslikku, mida oleme KiVa-tiimina ise KiVa-koolitustelt saanud ja seal kogenud.

Egle Viilma: Ütleme nii, et üks mõte viis teiseni. Olime olnud terve kevade distantsõppel ning päriselt aastat kokku võtta nii õppetöö kui ka KiVa mõttes oli raske. Soovisime anda juba augustis kolleegidele värske KiVa-stardi, et end n-ö käima saada.

Teisalt tegi meie sisekoolituse sel viisil võimalikuks see, et KiVa-suvekool korraldati Zoomis. See omakorda andis suurepärase võimaluse pakkuda koolitust korraga paljudele Toomkooli õpetajatele.

Ja kolmandaks seisime augustis oma kooliga kolmanda KiVa-aasta lävel, mis teadupoolest ongi koolidele üks raskemaid aastaid. Meile tähendas see, et osa õpetajaid oli juba mugandunud ja kohandunud KiVa-metoodikaga, võib-olla isegi liiga mugavaks muutunud, samal ajal kui kooliga oli liitunud uusi õpetajaid, kes vajasid teavet ja abi. Nii oli tekkinud vajadus värskendada juba kogenud KiVa-õpetajate motivatsiooni ning pakkuda koolitusega tuge alustavatele kolleegidele. Niisiis tuli virtuaalne KiVa suvekool meile täpselt õigel ajal ja tekitas õhinat haarata laiemat osa kollektiivist.

Anna-Kaisa Vita: Peale selle oli meil augustiks välja kujunenud ka esimest aastat n-ö päris oma KiVa-tiim, kelle poole abi saama pöörduda. Väikese koolina ei olnud meil varem selleks lihtsalt piisavalt inimesi olnud.

Klelia: Millist tagasisidet saite õpetajatelt?

Egle Viilma: Tagasiside oli ääretult positiivne! Õpetajatele meeldis, et tegime 2 koolitust: esimesel päeval osalesime ametlikul KiVa-koolitusel ehk suvekoolis ning teisel päeval tegime jätkukoolituse vastavalt kooliastmetele ja õpetajate vajadustele. Internetikeskkond andis võimaluse kuulata just neid suvekooli teemasid ja osaleda just sellistes töötubades, mis õpetajatele endile kõige vajalikumad tundusid. Virtuaalne koolitus andis selles mõttes tohutu paindlikkuse arvestada nii kogenud KiVa-õpetajate kui ka sellega alles alustavate kolleegide vajadusi.

Klelia: Millist kasu nägite tiimina kõige enam sellise kombineeritud sisekoolituse korraldamisel? Ja kas midagi läks ka selliselt, millega te ette ei osanud arvestada?

Kaisa Marran: Kombineeritud sisekoolitus andis õpetajatele võimaluse näha esimesel päeval laiemat pilti ja KiVa-metoodika laiemat konteksti. Teisel päeval said õpetajad arutada spetsiifilisemaid teemasid väiksemates gruppides kooliastmete kaupa.

Õppisime kombineeritud koolituse korraldamisest eelkõige seda, et kui on Kiva-tiimile mõeldud koolitus, siis peab hoolikalt ette mõtlema, mida, kuidas ja kellele me täpselt pakume. Kui koolitusteemad läksid liiga KiVa-tiimi-spetsiifiliseks, siis nägime, et see käis osale kolleegidest üle jõu ning nad ei suutnud selle teemaga enam täielikult haakuda.

Egle Viilma: Olen Kaisaga nõus. Teisalt on oluline, et ka see õpetaja, kes ei ole KiVaga veel nii hästi kursis, saaks aimu laiemast pildist. Seda suvekoolist osavõtt väga toetas. See on suureks abiks KiVa usaldusväärsuse kinnitamisel. Õpetajatel oli hea näha, et on nii palju teisi koole üle Eesti, kes KiVa-metoodikat rakendavad ja kooli kiusamisvabasse keskkonda panustavad. Väljastpoolt kooli toimuv motivatsioonikoolitus on selleks lihtsalt suurepärane võimalus.

Anna-Kaisa Vita: Mina nägin, et suvekooli kogemustöötubade puhul ei pruukinud kõigil õpetajatel veel nii spetsiifilisi kogemusi olla, mida töötoa teemapüstitus eeldas, niisiis ei saanud nad neid ka jagada.

Kaisa Marran: Meie õpetajad teadsid küll, et osalevad vaid vaatlejatena, aga nad ei osanud tavalise õpetajana, kes ei ole KiVa-teemas nii sügavalt sees, seal ennast mugavalt tunda. Samas sain koos kolleegidega oma töötoas osaledes kohe ka tekkinud küsimustele vastata, õnnestus isegi hoiakuid pöörata. Näiteks üks juba ette KiVa suhtes negatiivse hoiaku võtnud õpetaja oli järgmisel päeval juba positiivne ja koostöövalmis. See oli suur samm edasi.

Anna-Kaisa Vita: Mina tunnetasin, et see koolitus mõjus sissejuhatusena ning võttis maha negatiivseid hoiakuid.

Klelia: Peale toreda sisekoolituse olete otsustanud hakata tunnustama ka KiVa-tunde andvaid õpetajaid. Rääkige ka sellest mõttest lähemalt!

Tiina Lättemäe: Oleme otsustanud tunnustada KiVa-tunde andvaid õpetajaid, et kolleegide motivatsiooni tõsta ja innustada seni väga tublisid kolleege samas vaimus jätkama. Me tõesti märkame ja hindame seda suurt tööd, mida meie kolleegid oma klassides ja koolis teevad.

Tänavune tunnustus läks meie kooli õpetajale ja 5.p klassijuhatajale Heiki Haljasorule ning see on avaldanud igati positiivset mõju. Viimati valmis 5.p klassil KiVa-teemaline näidend, mida nad lahkelt kogu kooliga jagasid.

Klelia: Milline oli tunnustuse saanud õpetaja reaktsioon?

Egle Viilma: Loomulikult rõõmus! Tunnustuse sai selles mõttes õige õpetaja, et see on õpetaja Heiki Haljasorgu veelgi kannustanud tegutsema ja uusi väljakutseid vastu võtma.
Jagame teiega heal meelel õpetaja Heiki Haljasoru juhendamisel valminud 5.p klassi näidendit, mis valmis KiVa II mooduli 8. teema lõpetuseks.


KiVa näitemäng

Autorid: Martin, Ekke, Michael, Heimar, Siimon, Nathan, Marcel, Justus, Kristjan jt 5.p klassi poisid
Teksti loomine: Hr Minin andis poistele sõna, mida kirjutada ja klassijuhataja kirjutas üles. Tekst oli projektoriga seina pealt näha. Tegevuskoht valiti hääletusega.
09.12.2020

TEGELASED:
Kiusaja
Ohver
Kannustaja 1
Kannustaja 2
Passiivne pealtvaataja 1
Passiivne pealtvaataja 2
Ohvri kaitsja 1
Ohvri kaitsja 2

TEGEVUSKOHT: Rulapark
(Algaja poiss ehk Ohver proovib teha algelisi trikke, aga need ei tule eriti välja.)

OHVER: Ma proovin teha trikke, aga need ei tule välja.
(Kiusaja saabub)

KIUSAJA: Mis sa teed siin nohik? Mida sa siin teed? Mine minema siit.
(Kiusaja lööb ohvrit jalaga ja sülitab tema jalanõude peale. Ohver hakkab nutma ja paneb käed näo juurde)

(Saabuvad kannustajad ja passiivsed pealtvaatajad)

KANNUSTAJA 1: Löö uuesti! Pane edasi!
KANNUSTAJA 2: Löö kõvemini! Hästi paned!
PASSIIVNE PEALTVAATAJA 1: See pole meie probleem.
PASSIIVNE PEALTVAATAJA 2: OK, see sobib. Läheme siit minema.

(Saabuvad ohvri kaitsjad. Kannustajad ja passiivsed pealtvaatajad lähevad minema.)

OHVRI KAITSJA 1: Tõuse püsti. Ära karda!
OHVRI KAITSJA 2: Lõpeta tema kiusamine ära! Kui sa ära ei lõpeta, siis ma kutsun täiskasvanud inimese siia.

(Kiusaja jookseb minema)

OHVER: Aitäh, et mulle appi tulite.
OHVRI KAITSJA 1: Võta heaks. Ma tulen sulle alati appi, kui kiusaja tuleb kiusama.
OHVRI KAITSJA 2: Ma tulen sulle ka alati appi, kui kiusaja tuleb kiusama.


 

Опыт школы Tallinna Toomkool: совместный день обучения с коллегами!

По случаю скорого начала зимней школы и для того, чтобы согреть ваши сердца в течение всего рождественского месяца, мы взяли интервью у команды KiVa школы Tallinna Toomkool, членами которой являются директор школы Эгле Виилма и Кайса Марран, Анна-Кайса Вита и Тийна Ляттемяэ. Интервью проводила Клелия Петерсон, ментор школы.

Кстати, в конце интервью есть… сценарий для сценки!

Клелия: В августе 2020 года состоялась первая виртуальная летняя школа Школы без травли. В то же время замечательная команда из школы Toomkool решила организовать 2-дневное внутришкольное обучение для своих учителей (Кайса улыбается на фото справа, летняя школа на экране). Расскажите, как возникла идея объединить эти два события и как все это прошло?

Тиина Ляттемяэ: Идея двухдневного обучения возникла благодаря практической потребности и желанию поделиться с нашими коллегами всем тем хорошим и ценным, что мы, как команда KiVa, получили на курсах KiVa и испытали там.

Эгле Виилма: Одна мысль привела к другой. Всю весну мы занимались дистанционным обучением, и было сложно подвести итоги года как по учебе, так и по KiVa. Мы хотели дать нашим коллегам новый старт KiVa уже в августе, чтобы начать работу.

С другой стороны, наше внутришкольное обучение стало возможным благодаря тому, что летняя школа KiVa была организована в Zoom-е. Это, в свою очередь, дало прекрасную возможность одновременно обучать многих учителей школы Toomkool.

И в-третьих, в августе мы с нашей школой были в начале пути применения KiVa в третьей ступени, которая, конечно, является одной из самых тяжелых для школ. Для нас это означало, что некоторые учителя уже привыкли и адаптировались к методикам KiVa, возможно, даже стали слишком привыкли, в то время как к школе присоединились новые учителя, которым нужна была информация и помощь. Таким образом, возникла необходимость обновить мотивацию уже опытных преподавателей KiVa и оказать поддержку начинающим коллегам Так что виртуальная летняя школа KiVa пришла к нам как раз в нужное время и заставила нас охватить более широкую часть команды.

Анна-Кайса Вита: Кроме того, к августу у нас впервые появилась первая полноценная команда KiVa, к которой мы могли обратиться за помощью. В маленькой школе раньше просто не хватало людей.

Клелия: Какие отзывы вы получили от учителей?

Эгле Виилма: Отзывы были исключительно положительными! Учителям понравилось, что мы провели 2 дня обучения: в первый день мы участвовали в летней школе KiVa, а во второй день мы прошли дополнительное обучение в соответствии с уровнем школы и потребностями учителей. Онлайн-среда давала возможность послушать темы летней школы и принять участие в таких семинарах, которые учителя считали наиболее необходимыми. В этом смысле виртуальное обучение обеспечило огромную гибкость, чтобы учесть потребности как опытных преподавателей KiVa, так и только начинающих коллег.

Клелия: Какие преимущества вы, как команда, видели больше всего в организации такого комбинированного внутришкольного обучения? И было ли что-то, что пошло не так, чего вы не могли предвидеть?

Кайса Марран: Комбинированное внутришкольное обучение дало учителям возможность увидеть более широкую картину и более широкий контекст методологии KiVa в первый день. Во второй день учителя смогли обсудить более конкретные темы в небольших группах по уровню школьной ступени

Из организации комбинированного обучения мы узнали, прежде всего, что если есть обучение для команды Kiva, мы должны тщательно продумать, что, как и кому именно мы предлагаем. Когда темы обучения стали слишком специфичными для команды KiVa, мы увидели, что это перегрузило некоторых коллег, и они больше не могли полностью увлечься темой.

Эгле Виилма: Я согласна с Кайсой. С другой стороны, важно, чтобы даже учитель, который еще не так хорошо знаком с KiVa, получил представление о более широкой картине. Этому очень способствует участие в летней школе. Это отличное подспорье в подтверждении надежности KiVa. Учителям было приятно видеть, что по всей Эстонии есть так много других школ, которые применяют методологию KiVa и вносят свой вклад в создание школьной среды, свободной от травли. Мотивационное обучение извне школы – отличный способ сделать это.

Анна-Кайса Вита: Я видела, что в летней школе не у всех учителей , участвующих в рабочих комнатах, был конкретный опыт, который требовался по теме рабочей комнаты, поэтому они не могли им поделиться.

Кайса Марран: Наши учителя знали, что они участвуют только в качестве наблюдателей, но как обычные учителя, которые не так глубоко вовлечены в KiVa, они не могли чувствовать себя там комфортно. В то же время, участвуя вместе с моими коллегами в рабочей комнате, я смогла сразу ответить на вопросы, мне даже удалось изменить их отношение. Например, один учитель, который относился изначально отрицательно к KiVa, но стал уже на следующий день положительным и был готов помочь. Это был большой шаг вперед.

Анна-Кайса Вита: Я почувствовала, что это обучение было введением и сняло негативное отношение.

Клелия: В дополнение к хорошему внутреннему обучению вы решили начать благодарить учителей, которые проводят уроки KiVa. Расскажите об этой идее подробнее!

Тиина Ляттемяэ: Мы решили отмечать учителей, которые проводят занятия KiVa, чтобы повысить мотивацию наших коллег и побудить их продолжать работать в том же духе. Мы замечаем и ценим ту большую работу, которую делают наши коллеги на уроках и в школе.

В этом году признание получил учитель нашей школы и классный руководитель 5-го класса Хейки Хальясору, и это имело очень положительный эффект. Они подготовили в 5-м классе спектакль на тему KiVa, которым любезно поделились со всей школой.

Клелия: Как отреагировал получивший признание учитель?

Эгле Виилма: Конечно, был рад! Признание получил правильный учитель в том смысле, что это побудило Хейки Хальясорг действовать и принимать новые вызовы.

Мы будем рады поделиться с вами сценарием для сценки 5-го класса, выполненным под руководством учителя Хейки Хальясору, и его можно использовать в конце 8-й темы II модуля KiVa.


Сценка для спектакля KiVa

Авторы: Мартин, Экке, Майкл, Хеймар, Сиймон, Натан, Марсель, Юстус, Кристьян и другие мальчики 5-го класса.

Создание текста: г-н Минин дал мальчикам написать текст, и классный руководитель переписал его. Текст был выведен на стену с помощью проектора. Место проведения было выбрано голосованием.

09.12.2020

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Зачинщик
Жертва
Подстрекатель 1
Подстрекатель 2
Пассивный наблюдатель 1
Пассивный наблюдатель 2
Защитник жертвы 1
Защитник жертвы 2

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: Скейт-парк
(Мальчик-новичок или Жертва пытается проделывать элементарные трюки, но у него ничего не получается.)

ЖЕРТВА: Я пытаюсь делать трюки, но у меня ничего не получается.
(Подходит хулиган)

ЗАЧИНЩИК: Что ты здесь делаешь, ботан? Что ты здесь делаешь? Убирайся отсюда. (Зачинщик бьет жертву ногой и плюет на ботинок. Жертва плачет и прячет лицо руками)

(Входят подстрекатели и пассивные зрители)

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ 1: Бей еще раз! Не останавливайся!
ПОДСТРЕКАТЕЛЬ 2: Бей сильнее! Ты верно сказал!
ПАССИВНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 1: Это не наша проблема.
ПАССИВНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 2: Да, пошли отсюда!

(Прибывают защитники жертвы. Уходят подстрекатели и пассивные наблюдатели.)

ЗАЩИТНИК ЖЕРТВЫ 1: Вставай. Не бойся!
ЗАЩИТНИК ЖЕРТВЫ 2: Прекрати его обижать! Если не остановишься, я позову сюда взрослого.

(Зачинщик убегает)

ЖЕРТВА: Спасибо, что помогли мне.
ЗАЩИТНИК ЖЕРТВЫ 1: Пожалуйста. Я всегда помогу тебе, если хулиган подойдет к тебе и будет обижать.
ЗАЩИТНИК ЖЕРТВЫ 2: Я тоже приду к тебе на помощь, если хулиган подойдет к тебе.