Suure-Jaani Kooli kogemus: mitu erinevat õppekohta ühtse kiusuennetuse poole

Suure-Jaani Kool koosneb tegelikult lausa neljast õppekohast: üks on Suure-Jaanis, üks Vastemõisas, üks Sürgaveres ja üks Tääksis. Maakoolide kokku- ja lahkukirjutamine on paljudel KiVa-koolidel läbi tehtud või alles ees seisev väljakutse. Kuidas selle kõige juures veel ka järjepidevalt kiusamist ennetada? Intervjueeris kooli mentor Klelia Peterson, vastas kooli õppejuht Katrin Nurk.

[На русском ниже.]

Klelia: Suure-Jaani Kool rakendab KiVa hetkel viiendat aastat. Kuidas võtaksid lühidalt kokku senise teekonna, tõusud ja mõõnad?

Katrin: Suure-Jaani Kool on rakendanud KiVa viis aastat, kuid minule on see kolmas aasta. Täpselt 2,5 aastat tagasi, kui Suure-Jaani Kooli tööle tulin, sain teada ka KiVa programmist. Sel aastal vahetus terve KiVa-tiim: vaja oli end kõigepealt programmiga kurssi viia ja nüüd niimoodi tagantjärele vaadates võib öelda, et tegime seetõttu ilmselt muus osas tervikuna vähem kui täna. Mõõnaks võibki pidada ilmselt taolist täiemahulist vahetust eestvedajate hulgas. Tänane tiimi tuumik püsib juba teist aastat ja seetõttu oleme rohkem ühe asja eest väljas ja nähtavad. Oskame ise mõnevõrra enam oma tegevusi lõimida ja üritustega siduda, olla nähtavad.

Klelia: Mis on Sinu hinnangul KiVa toimimise kolm kõige tähtsamat faktorit, mis tagavad KiVa toimimise ette nähtud viisil teie koolis?

Katrin: Järjepidevus on väga tähtis. Kui pidada kinni teatud põhimõtetest ja sellest ka rääkida, siis saab see lõpuks kogu süsteemi loomulikuks osaks.

Koostöö on oluline. Suur õnn on olla tiimis koos inimestega, kes on mõttekaaslased ja saavad samamoodi aru asjadest ja püüavad neid ka lahendada sarnaste põhimõtete alusel. KiVa annab reeglistiku suures osas ette, aga tiimil on vaja ühtset hingamist. Kui on sellised mõttekaaslased, siis on peaaegu kõike võimalik lahendada ja üksteisele toeks olla. Võib-olla see üksteise toetamine ongi kolmas äärmiselt oluline faktor.

Klelia: Teie koolil on lisaks veel ka mõned väikesed õppekohad. Kas ja mil viisil mõjutab selline hajutatus KiVa toimimist? Mõni näide koostöökohtadest Suure-Jaani ja teiste õppekohtade vahel.

Igas kooli väikeses tegevuskohas on olemas koolitatud õpetaja, kes saab KiVa-tunde läbi viia. Toimimist ei segagi tegelikult miski. Kõik õppekohad teevad omavahel täna koostööd nii palju, kui olud lubavad. Väikestes õppekohtades on iseenesest piisavalt vähe lapsi, et pigem nad leiavad muredele kiireid koheseid lahendusi.

Sel aastal oleme otsinud teistsuguseid koostöö lahendusi kui tavaliselt. Näiteks kaunistasime oma 4 koolimaja ühtsete motiividega enne jõule, et oleksime natukenegi sarnased. Hea meel on, et ka meie lasteaiad said osaleda. Salvestasime tegevuskohtades jõuluetteasted ja liitsime üheks kontserdiks. Korralik ajalugu on salvestatud. Praegu teeme ühist vabariigi aastapäevale pühendatud tööd – nii, nagu olud nõuavad – igaüks oma majas, aga tean juba ette, et kokku saab ilus tervik. Kõik annavad oma panuse.

[Intervjuu jätkub pärast pilti.]

Osa Suure-Jaani kooli KiVa-tiimist: õppejuht Katrin Nurk, sotsiaalpedagoog Liivika Laisaar ning huvijuht Siivi Univer. Taustal 5. klasside kaunistatud KiVa-sein või KiVa-pesa

Klelia: Mis on olnud mõni KiVa-hetk, -valdkond või -element, mille puhul oled tundnud, et see oli kõige raskem läbi teha, omaks võtta või kohaneda? Miks? Ja kuidas sellega täna on?

Katrin: Tegelikult ei ole midagi sellist, millega poleks võimalik kohaneda. See järjepidevus jälle tuleb mängu ja aega on vaja anda kohanemiseks.

Võib-olla need vestid on selline keeruliselt tulev element. Pean tunnistama, et olin ise ka skeptiline vestide osas. Et mis see vest nii väga ikka muuta saab. Tegelikult muudab. Kogu tiim kasutab võimalikult sageli ja korrapidaja õpetajad ka, päris mitmed juba. Ollakse nähtavam ja sel on selline natukene korrale kutsuv toon. Halb on see, et kui ei proovigi seda vesti kanda, siis ei saa ka teada, kuidas see töötab. Proovige!

Klelia: Elame ja toimetame n-ö uuel ajastul, kus tuleb kohaneda erinevat vormi õppetööga. Tihti saadab kogu kooliperet ka teadmatus homse ees. Mil määral on kogu see distantside aeg ja isolatsioonid teie koolis õppetööd mõjutanud?

Katrin: Distantsiga saime koolina kenasti hakkama. Meil on väga kohanemisvõimelised ja suurepärased õpetajad ning lapsed ja lapsevanemad.

Sel aastal on läinud seni hästi. Meil on distantsõpet olnud väga vähesel määral. Digioskusi on kõigil juurde tulnud ja võib-olla kogu nägemus koolist on muutunud.

Distantsõppe ajal lõime mitu töötavat süsteemi, kuidas aidata ja abistada neid, kes rohkem vajaksid. Kui tekib vajadus uuesti rakendada, siis teeme seda. Teame ka mida paremini teha. Kindlasti on mõtteid ja ideid tulevikuks, mida ja kuidas üldse kogu süsteemis oleks tarvis muuta. Päris suuri ülekoolilisi ühisüritusi ei saa koos teha – neid on keeruline asendada. Salvestame väga palju etteasteid, et motiveerida ja tehtut jagada, aga eks see ikka päris koosolemise tunnet ei asenda.

Käesolevast ajast on tegelikult palju õppida. Rohkem kui akadeemilisi teadmisi vajame oskust hoida sõprussuhteid ja lähedasi, kuigi meie uskumused ja hoiakud võib olla ei kattu. Proovile panemise aeg.

Klelia: Räägime koostööst lastevanematega. Milline on Sinu hinnangul võti usaldusliku koostöö loomisel lapsevanematega?

Katrin: Väga palju tuleb suhelda. Siinkohal on viiruse levik teinud meile pigem karu teene. Vahetu suhtlemine vanematega on parim. Telefonivestlused ja e-kirjad ei aita alati parimale suhtlusele kaasa. Pereõhtud ja ühisüritused, kuhu vanemaid saab kaasata, on olnud toredad. Samuti oleme vanemaid oodanud koolitundidesse ja toitu maitsma ning koosolekutele ettepanekuid tegema. Ehk on kevadel võimalik veel üht-teist päriselt ette võtta. Loodame sellele. Seni oleme avatud ja ootame ikka endale kirjutama ja helistama.

Klelia: Too üks näide mõnest toredast algatusest teie koolis, mis on inspiratsiooni saanud KiVa-st.

Katrin: Videoid tehakse sel aastal usinalt just KiVa-tunde saavate õpilaste poolt. Püütakse lavastada päriselus olevaid situatsioone ja neid läbi mängida. Tekib digivaramu, mida saab tulevastele põlvedele õppematerjalina kasutada. KiVa on suuresti seotud ka meie kooli põhiväärtustega: rõõm, märkamine, kokkuhoidmine, julgus, algatus, koostöö.

Klelia: Kas meenub mõni tore seik või õnnestumine seoses KiVaga?

Katrin: 12. veebruaril tähistati koolis sõbrapäeva. 5. klassi õpilased tegid koolimajja KiVa-pesa. KiVa on kuidagi tasapisi saanud vägagi märgatavaks.

[Vaata pilti pesa tegemisest. Intervjuu jätkub pärast seda.]

Klelia: Oma üritustel räägime tihti õpetaja tassi täitmisest ja selle olulisusest. Kuidas Sina Suure-Jaani Kooli KiVa-tiimi juhina enda tassi täidad?

Katrin: Tassi aitavad sageli täita pereliikmed. Näiteks praegu on lumises metsas matkamine väga mõnusat meeleolu loov. Üldse looduses ja loodusega koos on hea olla. Seda nähtud ilu fotodena jäädvustada meeldib ka. Õppida on tore, saada uusi teadmisi.

Klelia: Kui unistada suurelt ja piirideta, milline oleks Sinu üks unistus koolisiseselt ja seoses KiVaga? Ning milline oleks see unistus suuremas plaanis (maakonna, riigi piires, maailmas)?

Katrin: Kui jõuaks kuidagi mõtetes sinnamaani, et pahatahtlikult ei tehtaks üksteisele haiget. Ikka juhtub mängu käigus haiget saamist ja ka tahtmatult võib nii mõnigi ütlus kedagi solvata, aga kui kõik püüavad selles suunas, et teadlikult haiget ei tehta, siis oleks maailm üks palju parem paik. See soov sobib nii kooli kui ka maailma mastaapi. 🙂


Опыт школы Сууре-Яани: несколько разных мест для изучения единой профилактики травли

Школа Сууре-Яани на самом деле состоит из четырех учебных заведений: одного в Сууре-Яани, одного в Килду, одного в Сюргавере и одного в Тяаксе. Разбросанность школ – задача, с которой некоторые школы KiVa столкнулись. Как при этом еще можно предотвращать травлю регулярно? Интервью у директора школы Катрин Нурк взяла ментор школы Клелия Петерсон.

Клелия: Школа Сууре-Яани уже пятый год использует KiVa. Как бы вы вкратце описали ситуацию на данный момент, какие были взлеты и падения?

Катрин: Школа Сууре-Яани использует KiVa пять лет, а для меня это уже третий год. Ровно 2,5 года назад, когда я пришла работать в школу Сууре-Яани, я тоже узнала о программе KiVa. В этом году команда KiVa полностью поменялась: всем нужно было

сначала ознакомиться с программой, а теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что в остальном мы, вероятно, сделали меньше, чем сейчас. Столь полномасштабная смена членов команды это не так легко. Сегодняшний костяк команды работает второй год подряд, поэтому мы можем уверенно сказать, что мы вместе за одно важное дело и мы теперь более заметны. Мы можем теперь больше интегрировать нашу деятельность в учебный процесс и связывать ее с мероприятиями, быть на виду.

Клелия: По вашему мнению, какие три наиболее важных фактора в функционировании KiVa обеспечивают ее правильную работу в вашей школе?

Катрин: Последовательность очень важна. Если мы будем придерживаться определенных принципов и будем говорить об этом, со временем это станет естественной частью всей системы.

Сотрудничество важно. Это большая удача – быть в одной команде с единомышленниками, которые одинаково понимают вещи и пытаются решать их на основе схожих принципов. KiVa во многом прописывает правила, но команде нужно смотреть в одном направлении. Когда есть такие единомышленники, можно решать практически все и поддерживать друг друга. Возможно, эта поддержка – третий чрезвычайно важный фактор.

Клелия: Ваш школа не находится в одном месте, учебные места разбросаны. Каким образом это влияет ли на работу программы KiVa? Приведите примеры сотрудничества Сууре-Яани с другими учебными местами.

В каждой небольшой школе есть обученный учитель, который может проводить уроки KiVa. В этом действительно нет ничего сложного. Сегодня все наши учебные заведения взаимодействуют друг с другом настолько, насколько позволяют обстоятельства. В небольших учебных заведениях достаточно немного детей, чтобы быстро находить решения проблем.

В этом году мы искали решения для совместной работы, отличные от обычных. Например, перед Рождеством мы украсили наши 4 школьных здания на похожий лад, чтобы быть более похожими. Мы рады, что наши детские сады тоже смогли участвовать. Мы записали рождественские выступления и объединили их в один концерт. И теперь эта история сохранена. Сейчас мы вместе готовимся к годовщине республики – каждый в своем доме (как того требуют обстоятельства), но я уже знаю, что в итоге получится прекрасное целое. Каждый вносит свой вклад.

Клелия: Какая тема, задание или элемент KiVa, по вашему мнению, была наиболее трудной для достижения, принятия или адаптации? Почему? И как с этим обстоит сегодня?

Катрин: На самом деле нет ничего такого, что нельзя было бы адаптировать. Тут последовательность снова вступает в игру, и нужно время, чтобы приспособиться.

Возможно, жилеты – были тем сложным элементом. Признаюсь, я тоже скептически относилась к жилетам. Я думала – что этот жилет вообще может поменять? Но оказалось, что он меняет. Вся команда использует их как можно чаще, также как и дежурные учителя, притом довольно многие. Он более заметен и имеет привлекательный вид. Плохо то, что если вы не попробуете надеть этот жилет, вы не сможете понять, как он работает. Так что пробуйте!

Клелия: Мы живем и работаем в так называемую новую эру, когда мы должны адаптироваться к различным формам обучения. Часто всю школьную семью сопровождает незнание того, что будет завтра. В какой степени все это нелегкое время и изоляция повлияли на учебную работу?

Катрин: Мы как школа справились с дистанционным обучением. У нас легко приспосабливаемые и отличные учителя, а также дети и родители.

Этот год идет достаточно удачно. У нас было немного дистанционного обучения. Цифровые навыки у всех улучшились, и, возможно, изменилось видение школы в целом.

Во время дистанционного обучения мы создали несколько рабочих систем, помогающих и поддерживающих тех, кому это необходимо больше. Если возникнет необходимость внедрить это снова, то мы это сделаем. Мы также знаем, что можно сделать лучше. Конечно, есть мысли и идеи на будущее, что необходимо изменить во всей системе и как это сделать. По-настоящему большие совместные школьные мероприятия нельзя проводить вместе – и их сложно заменить. Мы записываем множество выступлений, чтобы мотивировать и поделиться тем, что мы уже сделали, но это все равно не заменяет настоящего ощущения совместной жизни. На самом деле, у этого времени есть чему поучиться. Нам нужны не только академические знания, но и способность поддерживать дружбу и близких, хотя наши убеждения и отношения могут не совпадать. Сейчас самое время пробовать.

Клелия: Речь идет о сотрудничестве с родителями. Что является ключом к доверию родителей по вашему мнению? 

Катрин: Стоит много общаться. В этом смысле вирус оказал нам медвежью услугу. Лучше всего прямое общение с родителями. Телефонные разговоры и электронные письма не всегда способствуют хорошему общению. Семейные вечера и совместные мероприятия, в которых могли участвовать родители, были замечательными. Мы также ожидали, что родители попробуют провести школьные уроки и предложат темы для собраний. Может, весной можно будет еще что-нибудь сделать. Мы надеемся на это. Пока мы открыты и все еще ждем звонков и писем.

Клелия: Приведите пример хорошей инициативы в вашей школе, вдохновленной KiVa. 

Катрин: В этом году ученики снимают видео, посвященные урокам KiVa. Делаются попытки разыграть и попробовать реальные жизненные ситуации. Создается база данных, которую можно будет использовать в качестве образовательного материала для будущих поколений. KiVa также во многом связана с основными ценностями нашей школы: радость, внимание, тактичность, смелость, инициатива, сотрудничество.

Клелия: Вы помните какие-нибудь приятные вещи или успехи относительно KiVa?

Катрин: 12 февраля в школе отметили День всех влюбленных. Учащиеся 5-х классов устроили уголок KiVa в здании школы. KiVa как-то постепенно стала очень заметной.

Клелия: На наших мероприятиях мы часто говорим о наполнении учительской чаши энергией и о ее важности. Как вы и лидер команды KiVa в вашей школе наполняете свои чаши? 

Катрин: Зарядиться позитивной энергией часто помогают члены семьи. Например, сейчас очень приятную атмосферу создают походы в заснеженный лес. Хорошо быть на природе и с природой единым целым. Я люблю запечатлеть эту красоту на фотографиях. Приятно учиться, получать новые знания.

Клелия: Если помечтать о большом и безграничном, о чем бы вы мечтали в относительно школы и KiVa? И как эта мечта выглядела бы в большем масштабе (в уезде, в стране, в мире)? 

Катрин: Если бы мы каким-то образом дошли до того, чтобы не причинять друг другу злонамеренного вреда. Вы по-прежнему получаете травмы во время игры, и даже непреднамеренно это будет неприятно, но если все будут стараться сознательно не причинять вреда, то мир станет намного лучше. Это желание подходит как школе, так и миру. 🙂