Rocca al Mare Kooli KiVa-tiimi juht: jätkasime iganädalaste koosolekutega ka distantsõppes

Mis aitas sel 2020. aasta kiusuennetaja kooli tiitlile jõuda koolil, kes on seda püüdnud mitu aastat järjest? Millised õppetunnid ja kogemused võetakse koroonakevadest sügisesse kaasa? Kuidas KiVa-tiimi juht oma tassi täidab? Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastab loe Rocca al Mare Kooli KiVa-tiimi juht Cattre Hein. Intervjueeris kooli mentor Klelia Peterson. 

[На русском ниже.]

Rocca al Mare Kooli KiVa-tiimi juht Cattre Hein
Rocca al Mare Kooli KiVa-tiimi juht Cattre Hein

Klelia: Olete oma kooliga olnud kahel aastal aasta kiusuennetaja kooli tiitli väljakuulutamisel esikolmikus. Kuidas hindad, mis sel aastal tiitli koju tõi?

Cattre: Ma arvan, et sel aastal tõi tiitli järjepidev töö. Varasematel aastatel saime aru, et me oleme ühiselt loonud tugeva tiimi, nüüd keskendusime rohkem tervikule. Püüdsime rohkem toetada KiVa-tunde andvaid õpetajaid ja keskendusime oma kitsaskohtadele.

K: Nimeta Sinu hinnangul KiVa hea toimimise kolm kõige tähtsamat faktorit.

C: Järjepidev ja regulaarne töö, KiVa süsteemi antud soovituste järgimine ning toimiv tiim oma ennetus- ja teavitustööga ehk pidev pildis olemine.

K: Sel aastal tuli kevad meile teisiti. Ka sügis on juba paljudes koolides tulnud sootuks teisiti kui varasemad. On tehtud ettevalmistusi ja kriisiplaane. Mis õppetunni seoses KiVaga võtad kevadest sügisesse kaasa?

C: See kevad andis meile väga hea võimaluse õppida toime tulema internetimaailmas. Meie koolis tehti palju veebitunde ja õpilased pidid veebis suhtlema õpetajatega ning ka omavahel. Tänu sellele sai tavapäraselt suuremat tähelepanu pööratud internetisuhtlusele ja seda sai ka korrigeeritud.

Kevadest võtame kaasa selle tiimitunde, mida ise lõime, sest jätkasime iganädalaste koosolekutega. Hoidsime nii-öelda kätt pulsil.

K: Järgmisest teemast võiks rääkida pikalt, kuid kui peaksid vastama paari lausega: kuidas jõuda lapsevanemateni? Milline on sinu hinnangul võti usaldusliku koostöö loomisel lapsevanematega?

C: See on keeruline teema. Ega siin muu ei aita, kui väikeste sammude haaval. Alustuseks „Tagasi kooli“ õhtud, siis iga-aastane teavitustöö, ülevaated õpilasküsitlustest ja muidugi positiivsed lood. Kuna otsustasime juba esimesel aastal kõikidest lugudest vanematele samal päeval meili teel teada anda, siis oleme tänaseks välja töötanud toimiva süsteemi. Anname vanematele teada ka kõikidest ennetustegevustest, seega oleme nähtavad. Ma arvan, et võti on jällegi järjepidevas töös.

K: Too üks näide mõnest toredast algatusest teie koolis, mis on inspiratsiooni saanud KiVast.

C: Selleks, et olla nähtavad, kutsume igal aastal detsembris lapsevanemad koos KiVa-tiimiga korraldama nooremale kooliosale õuevahetunde. See on aastatega nii populaarseks saanud, et eelmisel aastal käis kahe nädala jooksul meiega õuevahetundides üle 70 vabatahtliku lapsevanema. Need on juba kõigile teada KiVa-vahetunnid, sest maja ümbrus on kollaseid KiVa-veste täis.

K: Mitmed koolid on käinud teie koolis tutvumas teie tiimitöö ja töö korraldusliku poolega, mis on alati põhjalikult läbi mõeldud ja eesmärgistatud, kuhu kõik panustavad. Mis on need võtmetegurid teie koolis olnud?

C: Ma arvan, et oleme hästi süsteemsed ja oleme oma tegevused läbi mõelnud. Alustame igat aastat tegevuskava koostamisega, vaatame üle kokkulepped ja teeme tööd järjepidevalt. Näiteks juhtumite korral lepime iganädalasel koosolekul ühiselt kokku strateegia ja selle, kes/mida teeb.

Ilmselt on üks võtmetegur siiski see lihtsus, mida KiVa programm soovitab. Oleme aru saanud, et oluline ei ole teha palju KiVa-üritusi, vaid pigem mõõdukalt ja eesmärgipäraselt.

K: Meie esimeses virtuaalses suvekoolis rääkisime õpetaja tassi täitmisest. Oled olnud neli aastat KiVa-tiimi juht ning seda õpetaja rolli, klassijuhataja rolli ja muude tegemiste kõrvalt. Kuidas täidad Sina oma tassi? 🙂

C: See on hea küsimus. Eks minugi tass on kord rohkem täis ja siis järgmisel hetkel kaunis tühi. Olen märganud, et võin aeg-ajalt väsinud olla. Alati on keegi tiimist, kes ütleb, et sa võta rahulikult, ma teen selle ise ära. Ma arvan, et see positiivne hoiak, mis meil tiimis on, täidabki tassi. Ja loomulikult täidavad need lood, mis leiavad positiivse lahenduse.

Nelja aasta jooksul on tekkinud kogukonnal usaldus KiVa-tiimi tegevuse vastu ja vanemate ning kolleegide tunnustus meie aadressil annab ka palju jõudu juurde.

K: Milline on sinu lemmik KiVa-harjutus ja miks?

C: Minu lemmikharjutus on jooneharjutus, sest läbi selle saab noored aktiivselt vestlema ka keeruliste teemade puhul.

K: Kas meenub mõni tore seik seoses KiVaga?

C: Meenub üks lugu, kus algklasside õpilased kommenteerisid klassikaaslase kehakaalu. Need kommentaarid võimendusid ja üks laps tundis ennast kiusatuna. Sekkusime ja teavitasime sellest ka lapsevanemaid. Saime ühelt vanemalt südamliku vabanduskirja, kus ta kahetsusega tunnistas, et nende peres on tõesti kaaluteema viimasel ajal võimendunud seoses ema beebikilodega.

K: Ja lõpetuseks: KiVa ja virtuaalsed tunnid. Mis võiks Sinu hinnangul toetada KiVa toimimist ka virtuaalselt?

C: Olen väga selle poolt, et KiVa-tunnid toimuksid vajadusel (distantsõppel olles) ka virtuaalselt. Loomulikult on klassiruumis toimuvad tunnid väärtuslikumad. Virtuaaltunni väärtus võib olla see, et kuuleme iga õpilase häält. Klassis räägivad sageli need, kes on aktiivsed, vaiksed jäävad varju.

Näiteks on Mastery Appis avalikult üleval meie kevadised tunnid, kus iga laps sai kirjutada oma murest. Virtuaalselt saame lapse jaoks olemas olla.


Руководитель команды KiVa школы Рокка-аль-Маре: мы продолжили еженедельные встречи на дистанционном обучении

Что помогло школе, стремившийся к этому уже несколько лет, получить титул Школы без травли 2020 года? Какие уроки и опыт будут извлечены из короновирусной весны? Как наполняет “чашу энергии” лидер команды KiVa? На эти и многие другие вопросы отвечает Каттре Хейн, руководитель команды KiVa в школе Рокка-аль-Маре. Интервью брала наставник школы Клелия Петерсон.

Клелия: Вы и ваша школа два года входили в тройку лучших школ, когда был объявлен конкурс на школу года. Что помогло получить вам титул в этом году?

Каттре: Думаю, последовательная работа в этом году. В предыдущие годы мы понимали, что вместе создали сильную команду, теперь же мы больше сосредоточились на главном. Мы старались больше поддерживать учителей KiVa и сосредоточились на наших слабых местах.

Клелия: Назовите три самых важных фактора, на ваш взгляд, для хорошего функционирования KiVa.

Каттре: Последовательная и регулярная работа, следование рекомендациям системы KiVa и наличие функционирующей команды, с ее профилактической и информационной работой, т.е. постоянное нужно быть на виду.

Клелия: В этом году весна пришла к нам иначе. Осень во многих школах уже наступила тоже иначе, нежели раньше. Подготовлены планы на случай непредвиденных обстоятельств. Какие полезные знания о KiVa, полученные весной, вы используете осенью?

Каттре: Этой весной у нас появилась прекрасная возможность научиться жить в онлайн-мире. В нашей школе было много онлайн-уроков, и ученикам приходилось общаться с учителями и друг с другом онлайн. Благодаря этому, онлайн-общению ожидаемо уделялось больше внимания.

С весны мы возьмем с собой командный дух, который создали сами, потому что мы продолжили еженедельные встречи. Мы держали руку на пульсе, так сказать.

Клелия: Следующую тему можно обсуждать долго, но если бы вам пришлось ответить в нескольких предложениях: как достучаться до родителей? Как вы думаете, что является ключом к созданию доверительной совместной работы с родителями?

Каттре: Это сложная тема. И здесь ничто не поможет, кроме как работать шаг за шагом. Начиная с вечеров «Снова в школу», затем ежегодная информационная работа, обзоры опросов учеников и, конечно же, положительных историй. Поскольку мы решили уведомлять всех родителей в первый день обо всех историях по электронной почте еще в первый год обучения, то на сегодняшний день мы разработали действенную систему. Мы также информируем родителей обо всех профилактических мероприятиях, чтобы мы были на виду. Опять же, я думаю, что главное – работать последовательно.

Клелия: Приведите пример отличной инициативы в вашей школе, вдохновленной KiVa.

Каттре: Для того, чтобы быть на виду, в декабре каждого года мы приглашаем родителей вместе с командой KiVa организовать уроки на свежем воздухе для младших учеников школы. За эти годы они стали настолько популярными, что в прошлом году за две недели нас посетили более 70 родителей-волонтеров. Это также известные перемены KiVa, потому как вокруг школы всегда полно учителей в жилетах KiVa.

Клелия: Многие школы посещали вас, чтобы узнать об организационных аспектах вашей командной работы, а также работы, которая всегда хорошо продумана и нацелена, где каждый вносит свой вклад. Какие у вас ключевые факторы в школе?

Каттре: Я думаю, что мы систематичны и хорошо продумали свои действия. Мы начинаем каждый год с плана действий, пересматриваем договоренности и работаем последовательно. Например, в некоторых случаях мы согласовываем стратегию и кто чем занимается на еженедельной встрече.

Однако одним из ключевых факторов, вероятно, является простота, которую рекомендует программа KiVa. Мы поняли, что важно не количество мероприятий KiVa, а умеренность и целенаправленность.

Клелия: В нашей первой виртуальной летней школе мы говорили о наполнении учительской “чаши”. Вы были лидером команды KiVa в течение четырех лет, помимо роли учителя, классного руководителя и других занятий. Как вы наполняете “чашу”? 🙂

Каттре: Хороший вопрос. Моя чаша снова наполняется, а в следующий момент она быстро пустеет. Я заметила, что время от времени могу уставать. В команде всегда есть кто-то, кто говорит тебе расслабиться, что он сделает это сам. Я считаю, что позитивное отношение к команде восполняет чашу. И, конечно же, наполняют чашу те истории, которые находят положительное решение.

За последние четыре года в коллективе выросло доверие к деятельности команды KiVa, а признание родителей и коллег в наш адрес также придает много сил.

Клелия: Какое ваше любимое упражнение KiVa и почему?

Каттре: Мое любимое упражнение – это упражнение “линия”, потому что с его помощью молодые люди могут активно обсуждать сложные темы.

Клелия: Вы помните какую-нибудь хорошую историю о KiVa?

Каттре: Я помню историю, где ученики начальной школы комментировали вес одноклассника. Эти комментарии усилились, и ребенок почувствовал травлю. Мы вмешались и сообщили родителям. Мы получили сердечные извинения от одного из родителей, в котором он сожалел о том, что проблема веса в их семье в последнее время действительно обострилась в связи с беременностью матери.

Клелия: И последнее: KiVa и виртуальные уроки. На ваш взгляд, что могло бы поддержать работу KiVa виртуально?

Каттре: Я очень поддерживаю то, чтобы уроки KiVa, при необходимости проходили виртуально (при дистанционном обучении). Конечно, уроки в классе более ценны. Ценность виртуального урока может заключаться в том, что мы слышим голос каждого ученика. На занятиях часто разговаривают те, кто активен, тихие остаются в тени.

Например, в приложении Mastery в общем доступе лежат наши весенние уроки, где каждый ребенок мог написать о своих проблемах. Так мы можем быть рядом с ребенком даже виртуально.