Mis on KiVa?

Mis on KiVa?

KiVa on teadus- ja tõenduspõhine kiusamisvastane programm, mis on töötatud välja Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel Turu ülikoolis. KiVa programmi tõhusus on teaduslikult tõestatud riikliku juhuvalikuga kontrolluuringu ja mitme muude uuringute kaudu. KiVa programmi kasutatakse kogu maailmas ja see on maailma enim uuritud kiusamisvastane programm.

Kuidas KiVa toimib?

KiVa eesmärk on kiusamise ennetamine ja kiusujuhtumine tõhus lahendamine. Programm põhineb kiusamise ja selle mehhanismide aastakümnete pikkusel ulatuslikul uurimisel. KiVa tugineb kolmel sambal: ennetamine, sekkumine ja jälgimine.

KiVa kolm sammast on ennetamine, sekkumine ja jälgimine

Ennetamine: kiusamise vältimiseks

Ennetusmeetmed, nagu KiVa õppekava, on suunatud kõigile õpilastele ja keskenduvad kiusamise ennetamisele. Näited sellistest tegevustest on KiVa tunnid ja veebimängud. Need meetmed moodustavad KiVa programmi selgroo.

Sekkumine: tööriistad kiusamise vastu võitlemiseks

KiVa sekkumismeetmed on suunatud konkreetselt lastele ja noorukitele, kes on kiusamist kogenud. Eesmärk on pakkuda koolidele ja õpilastele lahendusele suunatud abinõusid kiusamise peatamiseks.

Iga-aastane jälgimine

KiVa iga-aastase veebiküsitluse kaudu saavad nii õpilasted kui ka kooli personal olukorda jälgida. Küsitluse tagasiside annab koolidele teavet kiusamisvastase programmi rakendamise tõhususest.