Liitu KiVaga

KiVa ei ole mõeldud üheaastaseks projektiks, vaid püsivaks osaks kooli kiusamisvastases töös.

Kiva on teaduspõhine koolikiusamise ennetamise ja sekkumise tööriist. Tahad liituda?

KiVa-koolid järgivad kiusamise ennetamisel ja sekkumisel konkreetset tegevusi. KiVa tähendab:

• kiusamisvastaseid tunde, lõbusaid tegevusi lastele, õppimist tegutsemise kaudu, keskendudes grupitööde formaadile;
• kogu kooli kaasamist kiusamisvastasesse töösse, teadlikkuse tõstmist kiusamisest ja selle tagajärgedest;
• õpilaste, lapsevanemate ja kogu kooli kogukonna teavitamist;
• selget sekkumismudelit kiusamisjuhtumite puhul;
• erinevaid baas- ja täiendkoolitusi;
• iga-aastaseid uuringuid kooli olukorra ja tulemuste jälgimiseks.

Kuidas saada KiVa kooliks?

• lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust ja täitke liitumisavaldus;
• läbige liitumisvestlus, misjärel
• osalege ettevalmistavatel koolitusel,
• osalege esmases õpilasküsitluses baastaseme kaardistamiseks ning
• alustage programmi rakendamist oma koolis.

Ettevalmistuse, täiendava toe ja programmi kohta saate rohkem infot siit.