Kas KiVa on efektiivne?

KiVa tõhususe teaduslikud tõendid

KiVa on välja töötanud eksperdid, kes on aastakümneid uurinud kiusamist ja selle mehhanisme. Meeskonda juhivad Turu ülikooli filosoofiadoktorid: professor Christina Salmivalli ja eriuurija Elisa Poskiparta. Ühtegi teist kiusamisvastast programmi ei ole Soomes enne ega pärast rakendamist uuritud nii põhjalikult kui KiVa. On tõestatud, et programm vähendab märkimisväärselt nii kiusamise ohvriks langemist kui kaasõpilaste kiusamist.

Soome andmed näitasid, et pärast programmi rakendamise esimest aastat vähendas see märkimisväärselt kõiki kiusamise vorme. 98% kiusatud õpilastest tundis, et pärast sekkumist nende olukord paranenes. Positiivsete kõrvalmõjudena saab välja tuua kooli meeldimise, õpimotivatsiooni ja akadeemiliste saavutuste suurenemist, kaaslastega suhete paranemist ning kiusamisega sageli kaasnevate ärevuse ja depressiooni probleemide vähenemist.

Mitmed uuringud näitavad, et KiVa on tõhus ka teistes riikides, näiteks Hollandis, Eestis, Itaalias ja Walesis. Nendes riikides läbiviidud uuringud on andnud kinnitust KiVa programmi positiivsete tulemuste kohta.
KiVa programm on saanud erinevaid tunnustusi: 2009. aastal Euroopa kuriteoennetuse auhinna (European Crime Prevention Award), 2012. aastal sotsiaalpoliitika auhinna (Social Policy Award) parima artikli eest ning neli riiklikku auhinda Soomes aastatel 2008, 2010, 2011 ja 2012.

 

Loe rohkem KiVa programmi tõhusust käsitlevate uuringute kohta inglise keeles siit.